Thursday, 11 October 2012

Ujian Topik Penjodoh Bilangan


Tuliskan penjodoh bilangan yang sesuai berdasarkan gambar (16%)

helai
pasang
kaki
buah
ekor
biji
bilah
batang

1.   Dua ________ bola                                

2.   Empat _________ cendawan

3.   Se__________ pisau                                      

4.   Dua ___________ kasut

5.  Tiga _______ kapal terbang   

6.   Se ____________  daun

7.   Dua _______ pembaris                             

8.   Tiga ___________ tupai

Selamat menjawab. 

Sumber : http://bmlatihan.blogspot.com/2011/10/bm-tahun-2-penjodoh-bilangan-latihan-1.html

No comments:

Post a Comment